Prezentacje Google – import z Arkuszy Google

Odsłony: 153

Import wykresu z Arkuszy Google

Zapewne od czasu do czasu będziemy korzystali z opracowanego uprzednio arkusza kalkulacyjnego – tabeli danych i wykresu. Ograniczymy się tutaj jedynie do pokazania przykładu.

  • Aby wstawić wykres z już istniejącego arkusza, w menu Wstaw wybierz polecenie Wykres, a następnie Z arkuszy.
  • W wyświetlonym oknie Wstaw wykres przewiń listę znalezionych arkuszy i zaznacz szukany arkusz myszą. Kliknij Wybierz.
Wybieranie arkusza z wykresem

Program wyświetla teraz wszystkie znalezione w arkuszu wykresy i pozwala wybrać wykres i wstawić go do slajdu.

Domyślnie zaznaczony jest Link do arkusza kalkulacyjnego, zatem wszystkie późniejsze zmiany w arkuszu będą automatycznie uwzględniane na slajdzie, gdyż program śledzi powiązania między plikami.

Importowanie wykresu do slajdu
Wykres wstawiony do slajdu, połączony ze źródłowym arkuszem

Jak widzimy, mamy tu do czynienia z kolejnym przykładem integracji rozmaitych usług Google i automatycznego przepływania danych między nimi. Dlatego właśnie mówi się potocznie o “ekosystemie”.

Import tabeli z Arkuszy Google

Do slajdów możemy wstawiać zawartość arkusza kalkulacyjnego, kopiując po prostu dane z tabeli. Posłużmy się przykładem, w którym tworzony jest arkusz kalkulacyjny z danymi o PKB wybranych krajów europejskich (może go tworzyć np. nasz współpracownik, a my mamy dostęp do arkusza). Chcąc wykorzystać dane z tego dokumentu otwieramy arkusz i zaznaczamy blokiem potrzebne dane, kopiując je do schowka.

Przechodzimy do prezentacji i w wolnym miejscu wklejamy dane do slajdu. Program zapyta natychmiast, czy chcemy wkleić dane z zachowaniem łącza (Link do arkusza kalkulacyjnego), czy też wkleić je bez połączenia.

Wklejanie danych z arkusza kalkulacyjnego

Po wybraniu pierwszej opcji zobaczymy ramkę z tabelą.

Dane skopiowane z arkusza Google

Gdy w kolejnym roku zmienimy dane w tabeli źródłowej w arkuszu (która pokazuje przecież żywe, dynamiczne dane gospodarcze), na slajdzie ukaże się przycisk informujący o konieczności zaktualizowania tabeli na slajdzie. To kolejny przykład integracji usług i możliwości wykorzystania tego w pracy grupowej, a więc integracji narzędzi i osób, które mogą pracować w różnych miejscach.

Dane z arkusza po aktualizacji

Narzędzie to nie działa jednak w przypadku dokumentów tekstowych sporządzonych w Dokumentach Google. Podobnie, nie działa też w przypadku rysunków tworzonych za pomocą usługi Rysunki Google. Teksty czy rysunki są kopiowane bez zachowania łącza z oryginałem.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments