Leksykon: Biblioteka numeracji

Odsłony: 22Zbiór gotowych formatów numeracji (lub typów numeracji), które można wykorzystywać w edytorze tekstów przy tworzeniu list numerowanych. Bibliotekę w edytorze Word można rozbudowywać o samodzielnie tworzone formaty, klikając pod biblioteką polecenie Definiuj nowy format numeracji. Szkolny leksykon komputerowy

Leksykon: Baza danych

Odsłony: 22W korespondencji seryjnej zbiór informacji o wielu osobach, czyli cała lista adresatów. Na ilustracji baza danych zaznaczona jest czerwonym prostokątem i obejmuje wszystkie wiersze, czyli informacje o osobach. Baza danych (np. lista adresowa) składa się z rekordów danych (wiersze), a rekordy danych składają się z pól danych (informacje w …

Leksykon: Autokorekta

Odsłony: 18Narzędzie do automatycznego poprawiania treści w edytorze tekstu. W programie Word można wybrać opcje autokorekty, sięgając do opcji Worda (w Wordzie 2013 widok Backstage) i wybierając Opcje Autokorekty na karcie Sprawdzanie. Word pozwala np. automatycznie poprawiać dwa wersaliki na początku zdania, rozpoczynać zdanie od wielkiej litery, zamieniać ułamki zwykłe …

Leksykon: Autodopasowanie szerokości kolumny

Odsłony: 7Technika dopasowywania szerokości kolumny do jej zawartości, aby komórka nie była zbyt szeroka w stosunku do treści, albo treść nie wylewała się poza komórkę. Uzyskujemy ją dwiema technikami. Pierwszą techniką jest dwukrotne kliknięcie nagłówka kolumny, w której jest dana komórka, ale na krawędzi dzielącej kolumnę od następnej Na ilustracji …

Leksykon: Autodopasowanie wysokości wierszy

Odsłony: 13Technika dopasowywania wysokości wiersza do jego zawartości, aby komórka nie była zbyt wysoka w stosunku do treści, albo treść nie wylewała się poza komórkę. Uzyskujemy ją dwiema technikami. Pierwszą techniką jest dwukrotne kliknięcie nagłówka wiersza, w którym jest dana komórka, ale na krawędzi dzielącej ten wiersz od następnego (na …

Leksykon: Duplikowanie slajdu

Odsłony: 8Utworzenie dokładnej kopii już istniejącego slajdu, łącznie z jego formatowaniem i istniejącymi na nim obiektami (rysunki, ramki tekstowe). Po zaznaczeniu miniatury slajdu myszą możesz wybrać w menu podręcznym polecenie Duplikuj slajd. Inna technika to zaznaczenie miniatury slajdu i kliknięcie na karcie Narzędzia główne wyskakującego menu Nowy slajd, a następnie …

Leksykon: Dzielenie komórek

Odsłony: 9Ponowne rozdzielanie scalonych uprzednio komórek arkusza kalkulacyjnego, z zachowaniem ich pierwotnego układu. W Excelu polecenie dzielenia znajduje się na karcie Narzędzia główne, w grupie Wyrównanie, w wyskakującym menu Scal i wyśrodkuj. W Calcu – w menu Format | Scal komórki. Na ilustracji rozdzielaną komórką (na trzy pierwotne komórki) jest …

Leksykon: Dzielenie wyrazów

Odsłony: 7Funkcja edytora polegająca na dzieleniu wyrazów znajdujących się przy prawym marginesie strony lub kolumny, zgodnie z zasadami poprawnej pisowni. Pozwala to lepiej rozmieszczać tekst w wierszach i unikać zbytecznych odstępów. Ilustracja pokazuje wybór między brakiem dzielenia i dzieleniem automatycznym. Podzielone zostały wyrazy w piątym, siódmym i dziewiątym wierszu. Naturalnie …

Leksykon: Dźwięk przejścia

Odsłony: 18Dźwięk odtwarzany w chwili przechodzenia jednego slajdu prezentacji w drugi, na początku drugiego slajdu. Programy do tworzenia grafiki prezentacyjnej mają wbudowane biblioteki dźwięków, które można włączać do slajdów, ale możliwe jest też wykorzystanie dźwięku zapisanego w pliku na dysku. Aby usunąć wstawiony uprzednio dźwięk, należy wybrać Bez dźwięku. Dźwięk …

Leksykon: Efekty czcionki

Odsłony: 18Specjalne sposoby formatowania znaków w tekście stosowane poza typowymi stylami, czyli pogrubieniem i kursywą. Do efektów zalicza się zwykle przekreślenie, nadkreślenie, podkreślenie, cień, kontur, kapitaliki, wersaliki, indeks górny i indeks dolny. W edytorze Word dostęp do efektów specjalnych uzyskasz kliknięciem przycisku grupy Czcionka na karcie Narzędzia główne. W LibreOffice …

Leksykon: Asterysk

Odsłony: 27Znak pisarski w kształcie gwiazdki (inna nazwa znaku to gwiazdka), umieszczony na klawiaturze nad cyfrą 8. Służy często jako punktor w listach nienumerowanych, separator tekstu, symbol odsyłacza do przypisu czy nawet jako element ozdobny. Asterysk umieszczony jest także na klawiaturze numerycznej. W operacji wyszukiwania używany jest jako zastępnik dowolnego …

Leksykon: Arkusz wykresu

Odsłony: 22Arkusz przeznaczony wyłącznie na wykres, który umieszczamy tam na podstawie danych liczbowych zawartych w arkuszu danych znajdującym się w skoroszycie. Ilustracja przedstawia typowy arkusz wykresu (oznaczony jako Wykres 1) z wykresem sporządzonym na podstawie danych liczbowych z arkusza danych. Zobacz też: Arkusz, Arkusz danych Szkolny leksykon komputerowy