Fiszkoteka, czyli słówko do słówka

Odsłony: 113 Ponad trzydzieści lat temu, gdy pecety dopiero raczkowały na polskim rynku – choć już od prawie dekady przebijały się uparcie na światowym – bodaj w miesięczniku “Komputer” pojawiło się skromne ogłoszenie małej poznańskiej firmy reklamującej program SuperMemo. Zwięzły opis jego możliwości obiecywał edukacyjny raj – co najmniej dziesięciokrotne przyspieszenie …